Yunanistan hakkında bütün bilgiler

Yunanistan, Yunanca: Ελλάδα (telaffuz: Ellada), resmi adıyla "The Hellenic Republic (Ελληνική Δημοκρατία, telaffuz: Elliniki Dimokratia - Helen Cumhuriyeti) Avrupa Birliği üyesi olan bir Balkan ülkesidir. Yunanistan'ın başkenti ve en büyük şehri Atina'dır. 2011 nüfus sayımına 10.816.286'dır.

Yunanistan; demokrasi, felsefe, Batı edebiyatı, tarih yazımı, siyaset bilimi ve dramanın doğduğu yer olması nedeniyle günümüz Batı  ve Avrupa Birliği kültürünün temel dayanaklarındandır.

Yunanistan tatilimizden önce Yunanistan hakkında temel bilgileri öğrenmek ziyaret ettiğimiz bu ülkeyi tanımamıza oldukça katkı sağlayacaktır. Örneğin Yunanistan'ın başkenti neresidir? para birimi nedir? Yunanistan neyle yönetilir? En büyük şehirleri hangileridir? Resmi dili nedir gibi Yunanistan'a dair birçok sorunun yanıtını Yunanistan hakkındaki bu yazımızda detaylıca bulabilirsiniz.

A'dan Z'ye Yunanistan

Bu yazıda Yunanistan hakkında aşağıdaki konularda bilgiler yer almaktadır:

 1. Yunanistan nerededir?
 2. Yunanistan'ın coğrafi konumu
 3. Yunanistan adaları
 4. Yunanistan'ın yönetim biçimi
 5. Yunanistan'ın Nüfusu
 6. Yunanistan'ın İklimi 
 7. Yunanistan'in bölgeleri
 8. Yunanistan'ın şehirleri
 9. Yunanistan'da din
 10. Yunanistan Anayasası
 11. Yunanistan Parlamentosu
 12. Yunanistan'da demokratik yönetime geçiş
 13. Yunanistan'da kamu yönetimi
 14. Yunanistan bayrağının renkleri ve anlamı
 15. Yunanistan Ulusal Marşı
 16. Yunanistan'ın Ulusal Amblemi
 17. Yunanistan'da yaşam süresi
 18. Yunanistan'ın resmi dili: Yunanca

Yunanistan, Yunanca: Ελλάδα (telaffuz: Ellada) Hellas, resmi adıyla the Hellenic Republic (Ελληνική Δημοκρατία, Elliniki Dimokratia Avrupa Birliği ülkesi bir Balkan ülkesidir.

Yunanistan; demokrasi, Batı felsefesi, Olimpiyat Oyunları, Batı edebiyatı, tarih yazımı, siyaset bilimi, önemli bilimsel ve matematiksel ilkeler ile Batı dramasının doğduğu yer olması nedeniyle Avrupa ev Batı kültürünün beşiği kabul edilmektedir.

Yunanistan nerededir?

Balkan yarımadasının güney ucunda yer alan Yunanistan, batıda lon Denizi'nden doğuda Ege Denizi ile Türkiye'ye kadar yayılan iki binden fazla adayı içerir. Anakaranın komşuları, Arnavutluk, Bulgaristan, Türkiye ve Makedonya'dır. 10,8 milyonluk ülke nüfusunun çoğunluğu, üçte biri Atina'da olmak üzere, anakarada yaşar.

Yunanistan'ın coğrafi konumu

Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişiminde konumlanan Yunanistan, Balkan Yarımadası'nın güney ucunda yer alır ve kuzeybatıda Arnavutluk, kuzeyde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Bulgaristan, kuzeydoğuda ise Türkiye ile sınır komşusudur.

Yunanistan haritasi

 

Batısında İyon Denizi, güneyinde Akdeniz, doğusunda ise Ege Denizi ile çevrili olan Yunanistan’ın yüzölçümü 131.957 km2’dir. Bu alanın yaklaşık %20’si adalardan oluşmaktadır. Bu adalardan 227'sinde yerleşim olup, sadece 78'inde 100 kişiden fazla insan yaşamaktadır. Ülkenin en büyük adası Girit'tir.

Yunanistan ve Yunan adaları haritası

Yunanistan adaları

Yunanistan adaları Ege, İyonya ve Girit Denizi’nde bulunur. Yunanistan'da toplam 6000 ada ve adacık bulunmaktadır. Bu adaların yalnızca  227 tanesinde yerleşim bulunmaktadır.

1) Ege Denizi'nde Evia ve Sporades adaları: Alonissos, Skopelos, Skiathos ve Skyros.

2) Kuzey Ege’de İkarya, Midilli, Samos, Limni, Semadirek ve Sisam ile Psara ve Agios Efstratios gibi adalar

3) Güneydoğu Ege'de Oniki adalar: Patmos, Lipsi, Leros, Kalimnos, Symi, Nisiros, Tilos, Astypalea, Rodos, Karpathos, Kastelorizo, Halki ve Fourni, Agathonissos vb.

4) Orta Ege’de Kiklad adaları: Andros, Tinos, Syros, Mykonos, Paros, Naxos, Ios, Santorini, Anafi, Folegandros, Sifnos, Serifos, Mylos, Kythnos, Kea ve birçok küçük ada.

5) Kiklad adalarının güneyinde Yunanistan’ın en büyük adası Girit ve Girit'in güneyinde Yunanistan'ın en güneyindeki küçük Gavdos adası bulunur.

6) Saronik Körfezi ve Argolik Körfezi’nde Saronik adaları bulunur: Salamina, Aegina, Agistri, Poros, Hydra ve Spetses. Peloponnese'nin (Mora) güneyinde ait Kythira ve Antikythira adaları yer alır.

7) İyonya'da Korfu, Lefkada, Ithaca, Paxos, Kefalonia ve Zakynthos vardır.

Sahil şeridi adalar ile birlikte 15,021 kilometre, toplam kara sınırı uzunluğu 1.935 kilometredir.

Yunanistan’ın yaklaşık %80’i dağlık arazidir. 2.000 mt yüksekliği aşan 30 dolayında dağ bulunmaktadır. En yüksek noktası 2.904mt ile Olympus Dağı’dır. En uzun nehirleri Aliakmon (297 km), Achelos (220 km), Pinios (205 km) ve Meriç’tir (204 km) Toplam uzunluğu 490 km olan Meriç nehri aynı zamanda Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırı ayırmakta olup, 204 km’lik kısım Yunanistan topraklarındaki uzunluktur.

Yunanistan'da siyasi ve idari yapı

Yunanistan bir parlamenter cumhuriyettir. Yunan Parlamentosu her dört yılda bir Yunan vatandaşları tarafından seçilen 300 meclis milletvekilinden oluşur.

Parlamento başkan tarafından yönetilir. Parlamento, hükümetin yasama işlevlerini üstlenir. Yunanistan'da parlamentoya oy vermek zorunludur ve milletvekillerinin seçimi gizli, evrensel ve doğrudan oylama ile yapılır. Parlamentoda 151 veya daha fazla sandalye bulunan parti liderlik eder ve lideri ülkenin Başbakanı olur ve hükümeti oluşturur.

Her beş yılda bir parlamento tarafından seçilen cumhurbaşkanı, devlet başkanıdır. Bir dönem daha görev yapmak üzere seçilebilir. Görevler arasında savaş ilan etmek, ülkeyi uluslararası örgütlerde temsil etmek, aflar vermek, barış ve ittifak anlaşmaları yapmak, resmi olarak Başbakanı atamak ve Başbakan'ın önerileri yoluyla diğer hükümet yetkililerini atamak ve görevden almak yer alıyor.

Yunanistan'daki Başkanlık törenseldir ve çoğu siyasi iktidar parlamentodadır.

Başbakan, parlamentodaki çoğunluk partisinin lideridir ve hükümeti birleştirmeye hizmet eder. Başbakan, bakanlarla ve alternatif bakanlarla birlikte, ülkenin en iyi karar alma kuruluşu olan Bakanlar Kurulunu oluşturur. Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından seçilir ve hükümetin lideridir. Her yeni hükümet, genel bir seçimden sonra veya önceki hükümetin istifasından sonra, parlamentodan güven oyu almalıdır.

Yunanistan devlet siteleri:

Yunanistan'daki yargı görevleri bağımsız bir yargı tarafından üstlenilmektedir. Yargı sisteminin tepesinde, temyiz mahkemesinin en yüksek mahkemesi olan ve hem hukuk hem de ceza bölümlerinden oluşan Yargıtay bulunmaktadır. İdari anlaşmazlıklar ve yasaların ihlali, devlet memurlarıyla ilgili disiplin prosedürlerini de gözden geçiren bir Danıştay tarafından çözülür. Mali davalar, Kumandanlar Konseyi tarafından kararlaştırılır. Özel Yüksek Mahkeme, ulusal seçimler ve referandumlardan kaynaklanan ihtilaflar hakkında nihai temyiz mahkemesidir. Ülkenin yargı sisteminin geri kalanı idari mahkemeler, sulh ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, temyiz mahkemeleri ve ilk derece mahkemelerinden oluşmaktadır. Yargı mensupları Adalet Bakanı tarafından önerilmektedir.

Yunanistan'ın Nüfusu

Halkın büyük çoğunluğunu etnik Yunanlar (9.555.000) oluşturur. Yunanlar büyük çoğunlukla Ortodoks'tur. Nüfusun çoğunluğu Türkiye'den 1924 ve 1955 mübadeleleri neticesinde göçen Rum nüfustan oluşur. 1924 öncesi Yunan Krallığı'nın nüfusu 2 milyonun altındaydı ve bu nüfusun çoğunluğunu Yunanlaşmış Arnavutlar yani Arvanitler oluşturuyordu. Buna 1,5 milyon civarında Anadolu Rum'u eklendi.

Yunanlar nüfusun % 95'inden fazlasını oluşturan ana etnik gruptur. Ancak, Yunanlar dışında Türkler, Arnavutlar, Makedonlar, Bulgarlar, Ermeniler ve Yahudilerden oluşan azınlık etnik gruplar vardır.

Yunan nüfusunun etnik yapısı giderek artan sayıda mülteci ve göçmenlerin ülkeye akın etmesiyle değişmektedir. Nüfus tahminine göre Yunanistan'da 10,8 milyon insan yaşamaktadır. Son dönemlerde sayıları bir milyona yaklaşan göçmen ve mülteci Yunanistan'a yerleşmiş bulunmaktadır. Ülkeye Ortadoğu ve Afrika kıtasından, Çin ve Doğu Avrupa ülkelerinden göç olmaktadır. Avrupa'nın diğer ülkelerinde olduğu gibi Yunanistan'da nüfus giderek yaşlanmaktadır. Yunanistan’ın orta ve uzun vadede karşı karşıya kaldığı en önemli sorunların başında “nüfus yaşlanması” gelmektedir. Göç dışı rakamlara bakıldığında 10 milyonluk Yunanlı sayısı doğal ölümlerle azalmakta ve ülkedeki yaş ortalaması sürekli yükselmektedir. En son 2012 yılı rakamlarına baktığımızda nüfus göçe rağmen binde 5,5 düşmüştür.

Yunanistan'ın İklimi 

Yunanistan iklimi çok güneşli, ılıman, sınırlı yağış alan Akdeniz iklimidir.

Ülkenin coğrafi konumu, yoğun dağlık alanları ve kara ile deniz dağılımı nedeniyle, büyük bir çeşitlilik arz etmektedir. Yazları, kuru sıcak günler “meltem” adı verilen mevsimsel rüzgârlar ile serinlerken dağlık kesimler daha serindir. Kışları alçak yerlerde az miktarda kar ve buz ile ılıman hava hâkim iken dağlık bölgeler genellikle karla kaplıdır.

Ayrıca, aynı mevsimde farklı iklimsel koşulların hüküm sürmesi sıkça rastlanan bir durumdur

Yunanistan anakarasının iklimi en çok alçak sahil şeridi ile iç kısımdaki dağlık yöreler arasında farklılık gösterir. Batı Yunanistan'daki ve Peloponnesos'taki dağlar kışın çok karlı, ilkbaharda ve sonbaharda yağmurlu, yazınsa sıcak olur. İonya sahili daha ılımandır, fakat aynı zamanda Yunanistan'ın en nemli bölgesidir. Makedonya ve Trakya'da yağış bütün yıl sürer. Kuzey Ege denizine kıyısı olan bölgelere ılıman bir iklim hakimdir. Atina ve civarında yazlar sıcak geçer; kışın sıcaklık nadiren sıfırın altına düşer; en çok yağışın düştüğü dönem de kış mevsimidir. 

Yunanistan'in bölgeleri

Yunanistan toplam 13 idari bölgeden oluşmaktadır.

 

 1. Doğu Makedonya ve Trakya
 2. Orta Makedonya
 3. Batı Makedonya
 4. Epir
 5. Theselya
 6. Orta Yunanistan
 7. Batı Yunanistan
 8. İyonya Adaları
 9. Mora
 10. Attiki
 11. Kuzey Ege adaları
 12. Güney Ege adaları
 13. Girit

Yunanistan'ın şehirleri

Atina, Yunanistan’ın başkenti ve dört milyondan fazla nüfusu ve 6000 senelik tarihiyle en kalabalık şehridir.

İkinci büyük şehir bir milyon nüfusuyla Yunanistan’ın kuzeyinde yer alıp, önemli bir liman şehri, kültürel odak noktası ve bölgesel iş merkezi olan Thessaloniki (Selanik)’dir. Yunanistan’ın başlıca liman şehri olan Piraeus dahil olmak üzere Yunanistan'ın diğer büyük şehirler, Patras, Volos, Larissa ve Girit adasındaki Iraklion’dur. Ülke nüfusunun %60’ından fazlası şehirlerde yaşamaktadır.

Yunanistan'da din

Yunanistan'da nüfusun %98’i Yunan Ortodoks inancına mensuptur (Yunan Ortodoks %98, Müslüman %1.3, diğer %0.7). Din özgürlüğü Anayasa tarafından garanti altına alınmıştır ve Müslüman, Katolik, Protestan ve Museviler gibi diğer dini gruplar kendi ibadethanelerine sahiptir.

Yunanistan Anayasası

Devlet, anayasa tarafından biçim alır. Yunanistan Anayasası, devletin ana şemasıdır ve 5. Düzenleme Kurulu tarafından 1975 yılında oylanmış ve uygulanmıştır. 1986, 2001 ve 2008’de Yunan Parlamentosu tarafından değişikliğe uğramıştır. Devletin yapısını oluşturan temel kuralları, yetkinin otoriteler tarafından uygulanış biçimini ve insan haklarına dair kanunları içerir.

Yunanistan Parlamentosu

Yunanistan Parlamentosu, parlamentonun seçilmiş üyeleri tarafından vatandaşları temsil eden ve temel yetkisi yasaları hazırlamak ile hükümeti  kontrol etmek olan en yüksek demokratik kurumdur. 300 milletvekilinden oluşur ve oy verme yetkisi bulunan vatandaşlar tarafından direkt, evrensel normlara dayalı, gizli ve aynı anda yer alan oylama ile dört yıllık bir süre için seçilir. Parlamento, meclis başkanı tarafından yönetilir.

Yunanistan'da demokratik yönetime geçiş

Temmuz 1974’te yeniden demokratik yönetime geçilmesi, modern Yunan siyasî tarihinde büyük bir dönüm noktası oluşturmaktadır. 1967’den itibaren ülkeyi yöneten askerî rejimin yıkılması ile 1950’lerin sonu, 1960’ların başında başbakan olarak belirgin bir rol oynayan Konstantinos Karamanlis tarafından oluşturulan Ulusal Birlik Hükümeti ile bir geçiş süreci başladı. Ulusal Birlik Hükümeti tarafından anayasal bir meclisin oluşabilmesi amacıyla, özgür parlamenter seçimlere gidilmesi, monarşinin geleceği hakkında referanduma gidilmesi ve formasyonundan beri yasa dışı edilmiş olan Yunan Komünist Partisi’ni (KKE) yasallaştırılması olmak üzere üç temel kararı alındı.

Yunanistan'da kamu yönetimi

Yunanistan’da kamu sektörü bakanlıklar, yerel hükümet birimleri, kamu tüzel kişilikleri ve bağımsız idari otoritelerden oluşur. Son yıllarda Yunan siyasi-idari sistemini daha da şeffaf ve hesap verebilir kılacak çalışmalar yapılmaktadır. Reformun bu çok mühim yanı yeni kurumların kurulmasını içermektedir. Özel Müfettişler (İdari Müfettişler ve Mali Suçlarla Mücadele Organı) bürokraside daha fazla kamu kontrolü olması ve yolsuzlukla mücadele edilip, şeffaflığın artırılması ve özellikle bazı kamu politikalarının yetkinliğini artırılması amacı ile kurulmuşlardır.

Memurların seçimi ve eğitimi ile ilgili olarak, 1994’ten beri Personel Seçimi Yüksek Kurulu (ASEP) kurulmuştur. Bu kurul, seçme sürecini gözlemler ve yararlılığın, tarafsızlığın ve şeffaflığın sağlanmasını gözetir. 1983 yılında, memurları eğitmek amacı ile Kamu Yönetimi Ulusal Merkezi kurulmuştur. Yüksek dereceli memurlar görevlerine başlamadan önce bu kurumun Kamu Yönetimi Milli Okulu’nda eğitim görürler. Hizmet Eğitimi Kurumu ise Merkez’in sürekli profesyonel eğitim sağlayan kurumudur.

Yunanistan bayrağının renkleri ve anlamı

Yunanistan ulusal bayrağı, 4 beyaz ve 5 mavi yatay çizgiden ve sol üst köşede yer alan beyaz haçtan oluşur. Mavi ve beyaz, Yunanistan’ın milli renkleridir ve mavi, gözkyüzünü ve denizi ; beyaz ise Yunan bağımsızlık mücadelesinin saflığını sembolize eder.

Haç, Hristiyanlık dinini temsil eder. Mavi ve beyaz olmak üzere toplamda 9 yatay çizgi, Yunan sloganı Eleftheria i Thanatos’ u (Yun.: İstiklal ya da Ölüm) oluşturan kelimelerin toplam hece sayısından gelmektedir.

Yunanistan Ulusal Marşı

“Özgürlüğe Övgü”, 1823 yılında Dinoysios Solomos tarafından yazılmış ve 158 dörtlükten oluşan bir şiirdir. 1865 yılında Nikolaos Mantzaros tarafından bestelenmiştir ve metnin uzunluğu açısından dünyadaki en uzun milli marştır. Bu marş her Olimpiyat Oyunu’nun kapanış töreninde, Olimpiyat Oyunları’nın doğum yerinin Yunanistan olduğunu takdir etmek için söylenir.

Yunanistan Ulusal Marşı (EL/EN)

Seni uzun zamandır tanıyoruz
Sen ki kutsal biçimde yeniden kuruldun
Gözlerinin ışıltısı ve kılıcının pırıltısıyla
Ölülerimizin mezarlarından
Yiğitliğin hüküm sürsün
Selam özgürlük selam!
Diye selamlarken seni yine

Yunanistan'ın Ulusal Amblemi

Yunanistan arması olarak da bilinen Yunanistan ulusal amblemi iki defne dalı ile tamamen çevrelenmiş olan mavi bir arma ve beyaz haçtan oluşur. İlk Yunan ulusal amblemi 1 Ocak 1822’de Epidaurus Anayasası ile tanımlanmıştır.

Yunanistan'ın Ulusal Amblemi

 

 

Yunanistan Cumhuriyeti’nin ulusal ambleminin renkleri mavi ve beyazdır. Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin subaylarının kepleri ile Cumhurbaşkanlığı flamasında bu amblemin tasarımına ek olarak altın rengi defne yaprakları görünür.

Yunanistan'da yaşam süresi

Geniş ölçekte bazı makro ve mikro göstergelerin ışığında, ortalama ömür uzunluğu, sağlık durumu ve hayat kalitesi alanlarında bazı istatistikî verilere ulaşılabilir. BM İnsanî Gelişim Göstergesi’ne göre, 187 ülke arasında Yunanistan 29. sıradadır. Ortalama yaşam beklentisi 79.9 senedir ve yetişkin okur yazarlığı (%15 yaş ve üzeri) 97’dir. Ortalama Yunan 42 yaşındadır.

Yunanca

Yunanistan'ın resmi dili Yunanca'dır. 

Çağdaş Yunanca, 3.000 yıldan fazla bir zaman önce Homer ve tanınmış diğer Yunan şair ve yazarların da eserlerinde kullandıkları aynı lehçeden türemiştir. İncil’in (Yeni Antlaşma) de yazıldığı dil olan Yunanca, bütün batı dillerine büyük bir katkıda bulunmuştur. Konuşulan en eski dillerden biri olarak kabul edilir. Binlerce İngilizce kelime Yunan dilinden gelir. Bunların bazıları direkt Yunancadan İngilizceye geçmiş, bazıları ise önce Latinceye adapte edilmiş, daha sonra İngilizceye geçmiştir.

Yunan Alfabesi

 • Α α Alpha (Alfa)
 • Β β Beta (Vita)
 • Γ γ Gamma (Gama)
 • Δ δ Delta (Delta)
 • Ε ε Epsilon (Epsilon)
 • Ζ ζ Zeta (Zita)
 • Η η Eta (İta)
 • Θ θ Theta (Thita)
 • Ι ι Iota (Yiota)
 • Κ κ Kappa (Kapa)
 • Λ λ Lamda (Lamda)
 • Μ μ Mi (Mi)
 • Ν ν Ni (Ni)
 • Ξ ξ Xi (Ksi)
 • Ο ο Omicron (Omikron)
 • Π π Pi (Pi)
 • Ρ ρ Rho (Ro)
 • Σ σ Sigma (Sigma)
 • Τ τ Tau (Taf)
 • Υ υ Upsilon (İpsilon)
 • Φ φ Phi (Fi)
 • Χ χ Chi (Hi)
 • Ψ ψ Psi (Psi)
 • Ω ω Omega (Omega)

Yunanistan adalarının eşşiz güzelliğini resmeden fotoğraflar:

 • Μilos Sarakiniko Plajı
  Μilos Sarakiniko Plajı
 • Kleftiko Beach
  Kleftiko Beach
 • Koufonisi Gala Beach
  Koufonisi Gala Beach
 • Kefalonia
  Kefalonia
 • Midilli adası
  Midilli adası
 • Milos Alogomantra
  Milos Alogomantra
 • İkaria Seychelles plajı
  İkaria Seychelles plajı
 • Santorini
  Santorini
 • Batık Gemi Plajı Zakynthos
  Batık Gemi Plajı Zakynthos

Yunanistan hakkında kısa bilgiler

Devletin Adı: Yunanistan

Yunanistan devletinin kuruluşu: 25 Mart 1821 

Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet

Resmi Dil: Yunanca

Dini: Yunanistan'ın yaklaşık yüzde 95’i Hristiyan, yüzde 3,8 Müslüman, yüzde 1,2 diğer

Yunanistan'ın başkenti: Atina

Yunanistan'ın resmi dili: Yunanca

Yunanistan para birimi: Avro (€ EUR)

Yunanistan'ın iklimi: Ilıman Akdeniz

Yunanistan'ın nüfusu: 10.816.286 (2011 sayımı)

Yunanistan'ın yönetim şekli: Üniter Parlamenter Cumhuriyet

Yunanistan'ın uluslararası telefon kodu: Yunanistan için uluslar arası telefon kodu +30’dur.

Yunanistan'ın büyük limanları: Pire, Selanik, Patra, Lavrio, Volos, Korfu, Dedeağaç, Elefsina

Yunanistan'da Haftalık Çalışma Saati: 40

Yüzölçümü: 131.957 km²

Yunanistan telefon kodları:

Yunanistan’ın uluslarası telefon kodu + 30’dur. Şehirler için alan kodu uygulaması mevcut olup, başkent Atina için “210”, Selanik için “ 2310 ”, Gümülcine için “25310”, Rodos için “22410”’dür. Yunanistan'daki başlıca GSM şebekeleri Cosmote, Vodafone ve Wind’dir.

Yunanistan para birimi

Yunanistan Avrupa Birliği üyesi olup, ortak para birimi Avro’yu kullanmaktadır. Diğer Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, tedavülde olan sekiz madeni para aşağıda sıralanan değerlerdedir: 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent 1 ve 2 avro. Tedavüldeki banknotlar 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 avro’dur

Yunanistan bayrağı (Vikipedi, özgür ansiklopedi)

Yunanistan bayrağı, Yunanistan'ın ulusal simgelerinden biridir. Cumhuriyetin ilanından sonra da bir süre kullanılan krallık bayrağının yerini mavi-beyaz renklerinde, sol üst köşesindeki bir haç bulunan ve dokuz yatay çizgiden oluşan bayrak almıştır.

Mavi ve beyazın Ege Denizi'ni ve dalgalarının köpüklerini temsil ettiği söylenir, ayrıca mavi Helen Uygarlığı'nın rengidir. Yunan Bağımsızlık Savaşı'nda mücadele eden denizcilerin mavi ve beyaz renklerinde giysiler giydikleri de bilinir. 1822'den 1978'e dek donanma sancağı, 1969'dan 1970'e dek millî bayrak olarak kullanıldı. 22 Aralık 1978'de ise tek millî bayrak olarak kabul edildi.

Yunanistan Hakkında Kısa Bilgiler - Yunanistan Hakkında Özet bilgi

 

Yunanistan nerededir?

Avrupa - Asya ve Afrika kıtalarının kesişiminde konumlanan Yunanistan Balkan Yarımadası'nın güney ucunda yer alır ve kuzeybatıda Arnavutluk kuzeyde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Bulgaristan kuzeydoğuda ise Türkiye ile sınır komşusudur.

Balkan yarımadasının güney ucunda yer alan Yunanistan batıda lon Denizi'nden doğuda Ege Denizi ile Türkiye'ye kadar yayılan iki binden fazla adayı içerir. Anakaranın komşuları Arnavutluk -  Bulgaristan - Türkiye ve Makedonya'dır. 10.8 milyonluk ülke nüfusunun çoğunluğu üçte biri Atina'da olmak üzere anakarada yaşar.

Yunanistan’ın başkenti neresidir?

Yunanistan’ın başkenti Atina’dır.

Yunanistan’ın yüzölçümü ne kadar?

Batısında İyon Denizi güneyinde Akdeniz doğusunda ise Ege Denizi ile çevrili olan Yunanistan’ın yüzölçümü 131.957 km2’dir.

Yunanistan'ın yönetim şekli nedir?

Yunanistan’ın yönetim şekli parlamenter cumhuriyettir. Yunan Parlamentosu her dört yılda bir Yunan vatandaşları tarafından seçilen 300 meclis milletvekilinden oluşur.

Yunanistan’ın nüfusu ne kadar?

2011 sayımına göre Yunanistan'ın nüfusu 10.816.286’dır.

Yunanistan'ın İklimi nasıldır?

Yunanistan iklimi çok güneşli ılıman sınırlı yağış alan Akdeniz iklimidir.

Yunanistan’da Yazları kuru sıcak günler “meltem” adı verilen mevsimsel rüzgârlar ile serinlerken dağlık kesimler daha serindir. Kışları alçak yerlerde az miktarda kar ve buz ile ılıman hava hâkim iken dağlık bölgeler genellikle karla kaplıdır.

Yunanistan'ın en büyük şehirleri hangileridir?

2011 nüfus sayımına göre Yunanistan’ın en büyük 5 şehri:

 1. Atina (nüfus: 3.218.218)
 2. Selanik (nüfus: 789.191)
 3. Patra (nüfus: 167.446)
 4. Kandiye (nüfus: 153.653)
 5. Larissa (nüfus: 144.651) 

Yunanistan ne zaman kuruldu?

Yunanistan devletinin kuruluşu: 25 Mart 1821’dir

Yunanistan’ın uluslarası telefon kodu kaçtır?

Yunanistan’ın uluslarası telefon kodu + 30’dur.

Yunanistan para birimi nedir?

Yunanistan Avrupa Birliği üyesi olup ortak para birimi Avro’yu kullanmaktadır

Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı kimdir?

13 Mart 2020 tarihinden beri Ekaterini Sakellaropulu'dur

Yunanistan'ın başbakanı kim?

Yunanistan'ın başbakanı 11 Ocak 2016'dan beri  Kiriakos Miçotakis'tir

Yunanistan hakkında yaptığımız tüm paylaşımlar için instagram sayfamız @yunanistan.greece ve facebook sayfamız yunanistan.travel 'i takip edebilirsiniz

copyright © 2021 Tüm hakları saklı ve DMCA koruması altındadır. Site içeriği kaynak ve aktif link göstermek koşuluyla kısmen ve/veya tamamen yayınlanabilir.

DMCA.com Protection Status

Like

Comments